เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตและประกอบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในหมวดภาพและเสียง ซึ่งประกอบไปด้วย โทรทัศน์สี, LCD, LED, DVD, เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม

สินค้าและบริการ

บริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตและประกอบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในหมวดภาพและเสียง ซึ่งประกอบไปด้วย โทรทัศน์สี, LCD, LED, DVD, เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา

ทางบริษัทไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด ได้พัฒนา, ผลิต, และขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งประเภทภาพและเสียงทั้งในประเทศและส่งออกรวมถึงรับจ้างผลิตสินค้า OEM ให้กับทางลูกค้า

ดูเพิ่มเติม